Gå til hovedindhold

Generelle links

Læs mere om Generelle links i Aabenraa Kommune her.

Indhold

  DIGITALE KRÆNKELSER action card for skoler, pædagoger, lærere m. fl.

  Videoguide til at anmelde på TikTok maj 2024

   

  Ungeprofilundersøgelsen 2019

  Ungeprofilundersøgelsen Aabenraa Kommune 2014

  Børns Voksenvenner - lokalafdelingen Aabenraa

  Teenageforældre
  https://www.sst.dk/da/Teenageforaeldre

  Ung til ung formidling fra CFU
  Kontakt os her: cfu-sundhed@ucsyd.dk

  Ungdomskriminalitetsnævn
  https://ungdomskriminalitetsnaevnet.dk/index.html

  Information om brug af Lattergas
  https://www.snakomlattergas.dk/

  Center for Digital Pædagogik
  https://cfdp.dk/

  Den Sikre Side
  https://sikreside.dk/

  Aabenraa Ungdomsskole / Ungaabenraa
  www.ungaabenraa.dk

  Radikalisering og Ekstremisme
  https://stopekstremisme.dk/

  Stærke fælleskaber, om forebyggelse af radikalisering og ekstremisme
  https://stærkefællesskaber.dk/

  Om demokrati under udvikling
  http://www.demokratiunderudvikling.dk/

  Tidlig Forebyggelse i Aabenraa kommune
  http://tidligforebyggelse.dk/

  Ungdommens uddannelsesvejledning
  www.uu-aabenraa.dk

  Myter om snus

  SSP samrådet
  www.ssp-samraadet.dk

  Det Kriminalpræventive Råd
  www.dkr.dk

  Uddannelsesguiden
  www.ug.dk

  Find uddannelse
  http://www.finduddannelse.dk/

  Tilbudsportal for unge, Uddannelse mm.
  www.tilbudtilunge.dk

  Netdokter
  www.netdoktor.dk

  Voksenven, nu også i Aabenraa
  voksenven.dk

  Børns vilkår
  www.bornsvilkar.dk

  Region Syddanmark
  www.regionsyddanmark.dk

  Rygestop for unge - Inspirationsmateriale for skoler
  https://sundhedsstyrelsen.dk/da/nyheder/2016/katalog-skal-inspirere-kommuner-til-at-forebygge-unges-rygning

  Fuld af liv. om alkoholaftaler i skoler
  https://www.fuldafliv.dk/

  Om hash
  http://snakomhash.dk/

  Center for seksuelt misbrugte
  https://csm-danmark.dk/