Gå til hovedindhold

Organisation

Strukturen af det forebyggende kriminalpræventive arbejde, er et formaliseret samarbejde mellem kommune og politiet, men kan deles op i en politidel og en kommunaldel.

Indhold

  Den kommunale kriminalitetsforebyggende del består af et SSP sekretariat, bemandet med en SSP Koordinator og en SSP formidler. Selve organisationen er delt i 6 SSP-grupper & en SSP+ gruppe.
  Det er igennem den kommunale SSP-struktur, at den forebyggende kommunale indsats koordineres, og lokale løsninger findes.

  Det er SSP sekretariatet, som står bag forebyggelsespolitikken i Aabenraa Kommune. Sekretariatets overordnede opgave er styring og koordinering af den kommunale indsats, jfr. de politiske retningslinjer for kriminalitetsforebyggende indsats.

  De 6 SSP-grupper er fordelt hensigtsmæssigt i kommunen og følger i store træk skoledistrikterne. I grupperne sikres den lokale forankring omkring det kriminalpræventive arbejde. Grupperne består af skoleledere, rep. fra politiet, relevant Streetworker & socialrådgiver. Grupperne kan, efter SSP Koordinatorens beslutning, suppleres med relevante aktører. SSP Koordinatoren er mødeindkalder, afholder møder og skriver referater.  

  I SSP+ gruppen samles repræsentanter for alle uddannelsesinstitutioner i Aabenraa kommune med relevant pædagogisk personale fra den kommunale del, for at diskutere strømninger i ungemiljøer, forebyggende tiltag mm. Lokalpolitiet er også repræsenteret i SSP+ gruppen. SSP Koordinatoren er mødeindkalder, afholder møder og skriver referater.

  Henvendelse omkring det kriminalitetsforebyggende arbejde kan ske til SSP-Koordinator John Hansen, jhans@aabenraa.dk