Gå til hovedindhold

SSP oplæg

SSP oplæg og foredrag til skoler og institutioner.

Indhold

  SSP står for Skole, Socialforvaltning og Politi, og er et kriminalpræventivt samarbejde mellem de tre aktører.

  For alle arrangementer gælder det, at de kan bookes ved henvendelse til SSP Koordinator John Hansen på jhans@aabenraa.dk eller tlf 40 33 34 23, & SSP formidler Maj-Britt Lund malun@aabenraa.dk eller på 29 37 18 04.
  Oplæg og foredrag er gratis for kommunale skoler & institutioner. Alle foredrag understøtter den kriminalpræventive handleplan og understøtter også den kriminalpræventive læseplan for skolerne.
  Skolerne løfter allerede en stor opgave på området, og SSPs tilbud skal ses som et supplement til dette kriminalpræventive arbejde.

  1.-3. klasse:

  Forældrerelationer
  Allerede i indskolingen grundlægges samarbejdet mellem SSP og forældrene, så de kender SSP, når vi senere i børnenes skolegang skal omkring andre emner, fx social pejling, risikovillighed og meget mere.

  FORÆLDREOPLÆG:

  Grundlæggende DIGITAL DANNELSE

  På et forældremøde gennemgås forskning omkring aldersgruppens brug af digitale medier, herunder apps og spil. 
  Mange forældre er ikke særlig bekendt med hverken de medier eller risici, som de yngste skolebørn møder, så gennem dette oplæg fra SSP klædes forældrene på til at hjælpe børnene med at navigere i denne verden.

  Varighed: 30 minutter
  SSP Fokus i 1.-3. klasse: Digital dannelse + Forældrerelationer

  ­­­­­

  4.-6. klasse:

  Teambuilding

  For mellemtrinnet er det nu muligt at få besøg af en SSP-medarbejder, som kaster klassen ud i forskellige samarbejdsøvelser med det formål at bidrage til klassens trivsel, fællesskab og personlige og fælles ansvar.

  Varighed og indhold aftales med underviseren, typisk et par timer.

  KLASSE- OG FORÆLDREOPLÆG:

  DIGITAL DANNELSE + AKTUELLE UDFORDRINGER

  På mellemtrinnet springer børn for alvor ud i brugen af sociale medier på både godt og ondt. På hhv. et forældremøde og i klassen kommer vi omkring billeddeling, grooming, brug af passwords mm., og der arbejdes også med eventuelle udfordringer, som den konkrete klasse måtte have.

  Varighed:

  Forældreoplæg: 30 min.

  Klasseundervisning: 45 min.

   

  KLASSE- OG FORÆLDREOPLÆG:

  SOCIAL PEJLING

  På hhv. et forældremøde og med eleverne i klassen arbejdes med sociale over- og underdrivelser med henblik på at minimere flertalsmisforståelser, som kan føre til øget risikovillighed.

  Varighed:

  Forældreoplæg: 30 min.

  Klasseundervisning: minimum 45 min.

  SSP FOKUS I 4.-6. ÅRGANG

  • TRIVSEL
  • FÆLLESSKAB
  • PERSONLIGT OG FÆLLES ANSVAR

   

  7.-9. klasse:

  KLASSEOPLÆG:

  DE UNGES DIGITALE LIV

  I dette oplæg behandles de udfordringer, som de unge møder på de sociale medier, fx grænseskridende adfærd og billeddeling. Desuden gennemgås også lovgivningen på området; alt sammen naturligvis i øjenhøjde med de unge.

  Varighed: 45 min.

  KLASSE- OG FORÆLDREOPLÆG:

  RISIKOADFÆRD OG RISIKOVILLIGHED

  I teenageårene er børnene mindre hjemme, og de orienterer sig i nogen grad mere mod andre unge. For nogle betyder det et større pres i retning af forskellige typer risikoadfærd, fx alkohol, vold og billeddeling.

  I dette oplæg til hhv. de unge selv og forældrene er temaet derfor især ”ung i forældrefri zone.”

  Varighed:

  Forældreoplæg: 45 min.

  Klasseundervisning: 45 min.

  SSP FOKUS I 7.-9. ÅRGANG

  • UNGE I DET OFFENTLIGE RUM
  • RISIKOVILLIGHED OG PRES