Gå til hovedindhold

Udskolingstrin: 7. klasse til og med 9. klasse

UNGE I DET OFFENTLIGE RUM. Målet med indsatsen er at sætte fokus på de unges optræden, når de ikke er hjemme hos forældrene. Formålet er også at forbygge intolerant og ekstremistisk adfærd og holdninger.
Unges færden i det offentlige rum er proportionelt stigende fra 7. klasse og opefter.
Jævnfør Ungeprofilundersøgelser ses parallelt hermed en stigning i en del unges risikovillighed. Denne risikovillighed er ofte forbundet med indtagelse af blandt andet alkohol og oplevet pres fra andre unge.

Indhold

  Link til Center for Digital Pædagogik

  Link til Det Kriminalpræventive Råd

  Link til SSP-Samrådets hjemmeside

  Link til Ungdomskriminalitet 

  Netdoktor
  www.netdoktor.dk

  Kriminalforsorgen i Danmark
  www.kriminalforsorgen.dk

  Film til unge vidner: https://www.youtube.com/watch?v=z_GMbA99aKs

  Film til unge tiltalte https://www.youtube.com/watch?v=_aZgKlMPKho

  Generelt findes der mange klip på Youtube, hvis man søger på domstole, unge i retten, domsmand osv.

  eks: Film om vold og det efterfølgende restspil: https://www.youtube.com/watch?v=ydMjwDvjMVI

  Ungdomskriminalitetsnævn
  https://ungdomskriminalitetsnaevnet.dk/index.html

  https://stopekstremisme.dk/

  Undervisningsmaterialer om seksualitet, krænkelser, grænser og samtykke

  Stærke fælleskaber, om forebyggelse af radikalisering og ekstremisme
  https://stærkefællesskaber.dk/

  Alt om Stoffer - for unge
  http://www.altomstoffer.dk

  Om rusmidler
  http://www.duda.dk/Temaer/Rusmidler/rusmidler.html

  Hvad siger lovgivningen om euforiserende stoffer
  www.retsinformation.dk/Forms/R0710.aspx?id=120356

  Sundhedsstyrelsen
  www.sst.dk

  fakta om rusmidler
  www.netstof.dk

  Om kropsidealer, fitness mm. ADD materialer til skoler

  ADD - Anti Doping Danmark
  https://www.antidoping.dk/undervisning

  Om unge, familier og druk
  https://alkohologsamfund.dk/alkolinjen-ung

  Om unge og sex
  www.sexogsamfund.dk