Rygning stigende blandt unge

Snus, cigaretter, e-cigaretter, opvarmet tobak og nikotinposer bliver mere og mere populært blandt de unge. Selv om det kun er en lille stigning, er det dog foruroligende, at vi ikke lykkedes med det forebyggende arbejde i forhold til ryge- og nikotinprodukter.

25
062021

Studier viser, at jo tidligere man begynder, jo større er risikoen for tobaksafhængighed samt for at udvikle rygerelaterede symptomer og sygdomme som hjertekarsygdomme og kræft.
Dertil kommer, at børn og unges hjerner har vist sig særligt sensitive over for de negative effekter af nikotineksponering, der blandt andet kan skade hjernens udvikling, indlæringsevne og potentielt reducere den kognitive funktion senere i livet.

Undersøgelsen kan læses herfra 

 

/John
SSP Koordinator