Kriminalpræventiv handleplan 2021 2022

Den Kriminalpræventive handleplan for SSP samarbejdet i Aabenraa kommune er nyrevideret her ved årsskiftet.

04
012021

Handleplanen indeholder mange af de tiltag og værktøjer som vi anvender i det forebyggende  og indgribende arbejde. Planen er gældende for årene 2021 og 2022

Du kan læse hele planen herfra