Aktiv fritid, modvirker højt alkoholforbrug og rygning

Teenagere, der dyrkede flere forskellige hobbyer om ugen, havde også lavere risiko for at ryge, drikke alkohol eller tage stoffer i det hele taget.

14
012021

Et af de midler som vi som offentlig institution kan tænke over, er hvordan vi skruer vores fritidstilbud til unge sammen. 

Nærværende undersøgelse peger i en klar retning af, at en prioritering af et godt foreningsliv og gode fritidstilbud måske i form af Ungdomsskolens brede tilbud, kan have en positiv indflydelse på unges risikoadfærd og risikovillighed.
Hvordan sikrer vi så at også de unge som har svært ved at komme afsted og forældre som har svært ved at bakke op, får gode muligheder for at være en del af det positive fællesskab? Der findes en række tiltag her i Aabenraa, blandt andet kan unge få et fritidspas. Hertil har vi mange tiltag, hvor der arbejdes med unges fritid. 

Læs resultatet af undersøgelsen her 

/John 
SSP koordinator