Fritidsjob har stor betydning for unges vej videre i livet

En kortlægning af viden om fritidsjobindsatser viser, at det har stor betydning for unges vej i livet. Unge, der har haft et fritidsjob, klarer sig bedre i forhold til skolegang, uddannelse og beskæftigelse senere i livet, end unge der ikke har haft et fritidsjob.

11
112020

Denne kortlægning har identificeret 118 fritidsjobindsatser i Danmark. Målgruppen for de danske fritidsjobindsatser er primært unge mellem 13 og 18 år, som er udfordret i forhold til skolegang og uddannelse, trivsel og risiko for kriminalitet. Dertil er en stor del af indsatserne målrettet unge i udsatte boligområder. Formålene med fritidsjobindsatserne er både at styrke de unges arbejdsmarkedskultur, at øge deres chancer for at komme i ordinær beskæftigelse samt at styrke deres faglige, sociale og personlige kompetencer.

Rapporten er på 109 sider men du kan jo starte med et resumé, på side 6 :-) 

 

/John Hansen
SSP Koordinator
40333423