Generelle links

Ungeprofilundersøgelsen Aabenraa Kommune 2014

Ungeprofilundersøgelsen, landsdækkende 2015

Ungdomskriminalitetsnævn
https://ungdomskriminalitetsnaevnet.dk/index.html

Center for Digital Pædagogik
https://cfdp.dk/

Aabenraa Ungdomsskole / Ungaabenraa
www.ungaabenraa.dk

Radikalisering og Ekstremisme
https://stopekstremisme.dk/

Stærke fælleskaber, om forebyggelse af radikalisering og ekstremisme
https://stærkefællesskaber.dk/

Om demokrati under udvikling
http://www.demokratiunderudvikling.dk/

Tidlig Forebyggelse i Aabenraa kommune
http://tidligforebyggelse.dk/

Ungdommens uddannelsesvejledning
www.uu-aabenraa.dk

SundSkole 2020 Aabenraa kommune
http://sundskole2020.dk/

SSP samrådet
www.ssp-samraadet.dk

Vidensportal om Kriminalitet og forebyggelse
http://vidensportal.servicestyrelsen.dk/temaer/kriminalitet

Om underretninger, for fagfolk
www.brd.dk/rettidig-omsorg

Det Kriminalpræventive Råd
www.dkr.dk

Undervisningsmaterialer
http://quest.lions.dk

Uddannelsesguiden
www.ug.dk

Find uddannelse
http://www.finduddannelse.dk/

Tilbudsportal for unge, Uddannelse mm.
www.tilbudtilunge.dk

Netdokter
www.netdoktor.dk

Red barnet
www.redbarnet.dk

Voksenven, nu også i Aabenraa
voksenven.dk

Albahus, om seksuelle overgreb på børn og unge
www.albahus.dk

Børns vilkår
www.bornsvilkar.dk

Region Syddanmark
www.regionsyddanmark.dk

Rygestop for unge - Inspirationsmateriale for skoler
https://sundhedsstyrelsen.dk/da/nyheder/2016/katalog-skal-inspirere-kommuner-til-at-forebygge-unges-rygning

Fuld af liv. om alkoholaftaler i skoler
https://www.fuldafliv.dk/

Om hash
http://snakomhash.dk/

 Om Grooming
http://sikkerchat.dk/signej

 http://www.dkr.dk/it/grooming/

http://stopdigitaleovergreb.nu/redbarnet/fakta/grooming/

Digitaltoffer
https://digitaltoffer.dk/

Sidst opdateret 02.07.2019

Del denne side med verden eller bare en ven på Facebook, Twitter, Google+, LinkedIn eller mail.

Fandt du siden nyttig?

SSPAabenraa John Hansen tlf: 4033 3423 jhans@aabenraa.dk