Organisation

Strukturen af det forebyggende kriminalpræventive arbejde, er et formaliseret samarbejde mellem kommune og politiet, men kan deles op i en politidel og en kommunaldel.

 

Den kommunale del består af en SSP-styregruppe og 6 SSP-grupper.
Det er igennem den kommunale SSP-struktur, at den forebyggende kommunale indsats koordineres, og lokale løsninger findes.

Det er SSP-styregruppen, som står bag forebyggelsespolitikken i Aabenraa Kommune. Styregruppen består af repræsentanter fra skoleledelse, afdelingsleder for sagsbehandlere, SSP-konsulent og politiet. Styregruppen overordnede opgave er styring og koordinering af den kommunale indsats, jfr. de politiske retningslinier for kriminalitetsforebyggende indsats. Udvalget holder møde to gange årligt. Det daglige arbejdet ligger i Ungdomsskolens regi, hos SSP konsulenten.

 

De 6 SSP-grupper er fordelt hensigtsmæssigt i kommunen og følger i store træk skoledistrikterne. I grupperne sikres den lokale forankring omkring det kriminalpræventive arbejde. Grupperne består af skoleledere, rep fra politiet, relevant Streetworker & socialrådgiver. Grupperne kan efter SSP konsulentens beslutning suppleres med relevante aktører. SSP konsulenten er mødeindkalder, afholder møder og skriver referater.  

 

Politidelen består af: Kredsråd, Lokalråd og Lokalråd+, samt IKI.
I kredsrådet, som er det strategiske beslutningsrum, deltager politikredsens borgmestre og politidirektør med flere.
Lokalrådet er et lokalt samarbejdsforum i den enkelte kommune med repræsentanter fra kommune, politi og det øvrige lokalsamfund.
Lokalråd+ består af politi rep og kommunale rep på det udførende niveau.
IKI er forkortelsen for Individorienteret Kriminalpræventivt Indsats, som selvsagt foregår på individniveau, i samarbejde mellem kommunale aktører og politiet.

 


 

Sidst opdateret 04.06.2019

Del denne side med verden eller bare en ven på Facebook, Twitter, Google+, LinkedIn eller mail.

Fandt du siden nyttig?

SSPAabenraa John Hansen tlf: 4033 3423 jhans@aabenraa.dk