Foredragsholdere

SSP OPLÆG OG FOREDRAG TIL SKOLER OG INSTITUTIONER

Aftaleark (30 min)
Oplæg omkring Aftaleark (forældre aftaler) til forældremøder, 0. og op til 7. årgang.
Der introduceres til aftaler forældre imellem, på det niveau klassen er. Fordele ved opbygning af kultur hvor aftaler tilpasses hvert år i takt med børnene vokser op – Senest i teenager årene vil det være rigtig smart hvis forældrene har et velfungerende netværk hvor fælles holdning, fælles regelsæt kan være en medvirkende faktor for sund trivsel, herunder udsættelse af alkoholdebut alderen.
Efter oplæg kan man med fordel arbejde videre med aftaler i egen klasse.

Skolebestyrelser, pædagogisk råd og skoleledere kan ligeledes invitere SSP konsulenten til drøftelse af oplæg til Aftaleark som indsatsområde i skolen.  

Børn, unge og sociale medier (45 min)
Et foredrag til forældre i 4./5. årgang, om børn og unges færden på de sociale medier. Jeg kommer ind på de farer der lurer samt kommer med et opdragelsesmæssigt perspektiv på hvornår og hvordan forældre kan introducere deres børn til de sociale medier. Eksemplerne vil være med udgangspunkt i teenagernes færden på nettet. Eksempler fra Facebook og andre medier præsenteres.

Børn, unge og sociale medier (45 min)
Et foredrag til eleverne i 5. årgang, om deres færden på de sociale medier. Jeg kommer ind på de farer der lurer men også de gode sider ved at være online med hinanden. Eksemplerne vil være med udgangspunkt i teenagernes færden på nettet. Eksempler fra Facebook, Instagram, Ask.fm og andre medier præsenteres.

Teenager – hjælp! (45 min)
For mellemtrinnets forældregruppe i 6. årgang, tilbydes et spændende foredrag om den kommende tid med en teenager i huset. Teenager - hjælp er titlen på foredraget, hvor jeg kommer ind på de udfordringer forældre vil støde på i den kommende tid med deres børns opvækst. Bearbejdning af sociale misforståelser, gå i klubben, ungemiljøet, alkohol, mobning, chat/de sociale medier mm. er en del af emnerne.

Teenager – hvad nu? (45 min)
For mellemtrinnets ældste klasse (6. årgang) tilbydes et spændende foredrag om den kommende tid som teenager. Hvilke udfordringer støder de på i de kommende år, sociale misforståelser, kærester, stoffer, alkohol, rygning, chat/de sociale medier, gå i byen, og mm. Hvordan kommer man helskindet igennem disse år!

Porno uden samtykke (45 min)
Et foredrag til 9./10. årgang (kan også bookes til klasser på Ungdomsuddannelsesniveau) om unges billeddeling og brug af foto og video af andre og sig selv. Her snakker vi om risikoen (Risikoadfærd) ved at tage-, dele billeder og video med andre. Jeg kommer med aktuelle eksempler, som vi sammen diskuterer ud fra. De unge vil gå fra oplægget med viden om hvad, hvornår og hvornår det ikke det er tilladt at dele.

Risikoadfærd og Festkultur (45 min)
Tilbud til 8./9. årgang. (kan også bookes til klasser på Ungdomsuddannelsesniveau) Ungeprofil undersøgelsen peger på, at der sker et tydeligt skred i de unges risikovillighed (Risikoadfærd) i årgangen 9. og i overgangen til 10./ungdomsuddannelserne. I de 45 min forsøger jeg at trække de væsentlige begreber omkring alkohol, hash og andre Risikofaktorer frem, på både godt og ondt.

For alle arrangementer gælder det, at de kan bookes ved henvendelse til John Hansen på jhans@aabenraa.dk eller tlf 40 33 34 23.
Oplæg og foredrag er gratis for kommunale skoler & institutioner.

Til stort set alle oplæg findes et tilsvarende oplæg til forældremøder. Spørg hvis du har brug for oplæg til forældre og personalemøder.

Streetworkerne
Streetworkerne i Aabenraa kommune kan inviteres til kortere besøg i klasser fra 6. årgang samt til forældre arrangementer efter aftale med den enkelte medarbejder.

 

 

 

 

 

 

 

Sidst opdateret 26.10.2018

Del denne side med verden eller bare en ven på Facebook, Twitter, Google+, LinkedIn eller mail.

Fandt du siden nyttig?

SSPAabenraa John Hansen tlf: 4033 3423 jhans@aabenraa.dk